deňizçi | deňizçi sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
deňizçi  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  матрос  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  моряк  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  матросский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  моряцкий  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
deňizçi webussa yaz duwmesi
матрос; матросский; моряк; моряцкий
harby deňizçi - военный моряк
deňizçileriň kanuny - моряцкий закон
webussa yaz duwmesi
deňizçilik webussa yaz duwmesi
навигация
webussa yaz duwmesi

deňizçi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Flotda gulluk edýän adam. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104