des | des sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
des  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  руль  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  штурвал  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  штурвальный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
des webussa yaz duwmesi
руль; штурвал; штурвальный
webussa yaz duwmesi
des derejede webussa yaz duwmesi
аналогично
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104