dil ýetirmek | dil ýetirmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
dil ýetirmek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  кощунствовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  оскорбить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  затронуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
dil ýetirmek webussa yaz duwmesi
кощунствовать; оскорбить; затронуть
webussa yaz duwmesi
dil ýetirmeklik webussa yaz duwmesi
кощунство
webussa yaz duwmesi

dil ýetirmek webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Biri gowy hem bolsa, oňa at dakmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104