dowulçy | dowulçy sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
dowulçy  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  паникер  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  паникёрский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  панический  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
dowulçy webussa yaz duwmesi
паникёр; паникёрский; панический
webussa yaz duwmesi
dowulçyl webussa yaz duwmesi
суматошный
webussa yaz duwmesi

dowulçy webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Gopgun turzujy, galmagalçy; galagopluk tapyjy, howsalaçy. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104