eýläp bejermek | eýläp bejermek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
eýläp bejermek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  выдубить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
eýläp bejermek webussa yaz duwmesi
выдубить
derini eýläp bejermek - выдубить кожу
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104