elektron | elektron sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
elektron  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  электрон  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  электронный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
elektron webussa yaz duwmesi
электрон; электронный
atomyň daşky elektron gatlagy - электронная оболочка атома
elektron lampasy - электронная лампа радио
elektron mikroskop - электронный микроскоп
elektron awtomatikasy - электронная автоматика
elektron tehnikasy - электронная техника
elektron-hasaplaýyş maşyny - электронная вычислительная машина
elektron detaly - электронная деталь
webussa yaz duwmesi
elektron } webussa yaz duwmesi
электрон
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104