erin | erin sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
erin  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  губа  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  губной  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
erin webussa yaz duwmesi
губа; губной
webussa yaz duwmesi
erin gyllary webussa yaz duwmesi
подусники
webussa yaz duwmesi

erin webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Dodaklaryň çowlanyp birleşýän ýeri, dodak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104