gädik | gädik sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
gädik  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  брешь  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  вырубка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  пролом  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  ущербный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  вход  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  въезд  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [sypat]  щербина  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [sypat]  зазубрина  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
gädik webussa yaz duwmesi
брешь; вырубка; пролом; ущербный; вход; въезд; щербина; зазубрина
diwardaky gädik - пролом в стене
gädik aý - ущербный месяц, ущербная луна
ýüzi gädik pyçak - нож с зазубринами
webussa yaz duwmesi
gädik ýer webussa yaz duwmesi
брешь
webussa yaz duwmesi

gädik webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Haýat we ş. m. ýaly ýerlerde adam geçer ýaly gädilen ýer, geçelge. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Erňegi, gyrasy döwük, ýemrik. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104