gönükdirme | gönükdirme sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
gönükdirme  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  корректирование  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  корректировка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  мобилизация  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  перенесение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  наведение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  наводка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  сосредоточение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  побуждение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [at]  подсказка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
gönükdirme webussa yaz duwmesi
корректирование; корректировка; мобилизация; перенесение; наведение; наводка; сосредоточение; побуждение; подсказка
dürbini bir zada gönükdirme - наведение бинокля на что-л.
toplary nyşana gönükdirme - наводка орудий
webussa yaz duwmesi
gönükdirmek webussa yaz duwmesi
адресовать; выровнять; корректировать; перенести; сконцентрировать; толкать; управлять; устремить; уткнуть; фиксировать; навести; направить; сосредоточить; настроить; натолкнуть; нацелить; обратить; стремить; побудить; подсказать
esasy zarbany duşmanyň ýerleşen merkezine gönükdirmek - перенести главный удар в центр расположения противника
öz ünsüňi bir zada gönükdirmek - сконцентрировать своё внимание на чём-л.
bar ünsi mugallyma gönükdirmek - устремить всё внимание на учителя
bar güýji işi gutarmaga gönükdirmek - устремить все силы на завершение работы
bir pikire gönükdirmek - навести на мысль
topy gönükdirmek - навести орудие
toplary nyşana gönükdirmek - направить орудие на цель
zarbany duşmana gönükdirmek - направить удар на врага
ünsi bir zada gönükdirmek - направить внимание на что-л.
güýjüňi gönükdirmek - сосредоточить энергию
ody duşman batareýasyna gönükdirmek - сосредоточить огонь на вражеской батарее
biriniň garşysyna gönükdirmek - настроить против кого-л.
biler ýaly edip gönükdirmek - натолкнуть на догадку
dogry netijä gönükdirmek - натолкнуть на правильное решение
kollektiwi çylşyrymly meseleleri çözmäge gönükdirmek - нацелить коллектив на решение сложных задач
gözüňi sahna gönükdirmek - обратить глаза на сцену
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104