göwün syndyrmak | göwün syndyrmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
göwün syndyrmak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  оскорбить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  обидеть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
göwün syndyrmak webussa yaz duwmesi
оскорбить; обидеть
webussa yaz duwmesi

göwün syndyrmak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Biriniň göwnüne degmek birini ynjytmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104