göwne degmek | göwne degmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
göwne degmek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  лягать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  оскорбить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  ущипнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  уязвить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  пощипать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
göwne degmek webussa yaz duwmesi
лягать; оскорбить; ущипнуть; уязвить; пощипать
webussa yaz duwmesi

göwne degmek webussa yaz duwmesi
1. [söz]  seret göwün webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Närazy etmek, öýkeletmek, ynjytmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104