gözden geçiriş | gözden geçiriş sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
gözden geçiriş  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  просмотр  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  oсмотр  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  олимпиада  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  смотр  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  смотровой  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  досмотр  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
gözden geçiriş webussa yaz duwmesi
олимпиада; просмотр; смотр; смотровой; досмотр
çeper höwesjeňleriň gözden geçirilişi - олимпиада художественной самодеятельности
goşuny gözden geçiriş - смотр войскам
gözden geçiriji komissiýa - смотровая комиссия
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104