gümürtiklik | gümürtiklik sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
gümürtiklik  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  двусмысленность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  загадочность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  неопределенность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  нечёткость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  неясность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  расплывчатость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  рискованность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  половинчатость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
gümürtiklik webussa yaz duwmesi
двусмысленность; загадочность; неопределённость; нечёткость; неясность; расплывчатость; рискованность; половинчатость
jogabyň gümürtikligi - неопределённость ответа
pikiriň gümürtikligi - расплывчатость суждений
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104