gatnaşmak | gatnaşmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
gatnaşmak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  находиться в любовных отношениях  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  быть в связи с кем-л.  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  принять участие  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [söz]  участвовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [söz]  принимать участие  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  общаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  бывать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  валандаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  включиться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  контактировать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  контактоваться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  фигурировать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [işlik]  якшаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [işlik]  снестись  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [işlik]  соединиться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
16. [işlik]  соприкасаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
17. [işlik]  соучаствовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
18. [işlik]  вовлечься  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
19. [işlik]  водить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
20. [işlik]  водиться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
21. [işlik]  обращаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
22. [işlik]  присутствовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
23. [işlik]  побывать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
24. [işlik]  посещать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
gatnaşmak webussa yaz duwmesi
бывать; валандаться; включиться; контактировать; контактоваться; общаться; участвовать; фигурировать; якшаться; снестись; соединиться; соприкасаться; соучаствовать; вовлечься; водить; водиться; обращаться; присутствовать; побывать; посещать
ol biziň bilen gatnaşmaýar - он с нами не контактуется
dostlaryň bilen gatnaşmak - общаться с друзьями
çeper höwesjenlere gatnaşmak - участвовать в художественной самодеятельности
söweşe gatnaşmak - участвовать в сражении
konferensiýanyň işine gatnaşmak - участвовать в работе конференции
saýlawlara gatnaşmak - участвовать в выборах
konserte gatnaşmak - участвовать в концерте
suda şaýat hökmünde gatnaşmak - фигурировать на суде в качестве свидетеля
biri bilen tanyşlyk aragatnaşygyny saklamak, biri bilen gatnaşmak - водить знакомство с кем-л.
men munuň ýalylar bilen gatnaşmaýaryn - я с такими не вожусь
ýygnaga gatnaşmak - присутствовать на собрании
kabul edişlige gatnaşmak - присутствовать на приёме
webussa yaz duwmesi
gatnaşmak etmek webussa yaz duwmesi
жить
webussa yaz duwmesi

gatnaşmak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Belli bir punkt arasyna ýöretmek, hereketr etdirmek, dostlykly baryş-geliş. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Käbir köpçülikleýin bolýan zadyň arasyna bolmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Ýaryşa goşulmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104