gaty g | gaty g sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
gaty gabarmak webussa yaz duwmesi
распухнуть
webussa yaz duwmesi
gaty gabyk webussa yaz duwmesi
щит; щиток
webussa yaz duwmesi
Aşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Iňlisçe-Türkmençe:   gatyg   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104