gussasyz | gussasyz sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
gussasyz  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  беспечальный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [hal]  беспечально  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [hal]  беспечно  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
gussasyz webussa yaz duwmesi
беспечально; беспечальный; беспечно
webussa yaz duwmesi
gussasyzlyk webussa yaz duwmesi
беспечность
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104