haýyn | haýyn sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
haýyn  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  вероломный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  окаянный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  перерожденец  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  ренегат  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  вор  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  изменнический  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [sypat]  иуда  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [sypat]  каин  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [sypat]  подлый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [sypat]  предатель  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
haýyn webussa yaz duwmesi
вероломный; окаянный; перерожденец; ренегат; вор; изменнический; иуда; каин; подлый; предатель
ah sen haýyn! - ах ты окаянный!
haýynçylykly gylyk-häsiýet - изменническое поведение
haýyn adam - подлый человек
webussa yaz duwmesi
haýyn adam webussa yaz duwmesi
иудушка; подлец
webussa yaz duwmesi

haýyn webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Halkyna dönüklik edýän, watanyny, halkyny satýan, dönük, ähtiýalan. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104