hakly | hakly sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
hakly  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  вправе  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  платный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  правомочный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  правоспособный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
hakly webussa yaz duwmesi
вправе; платный; правомочный; правоспособный
sen muny talap etmäge haklymy? - вправе ли ты этого требовать?
hakly wezipe - платная должность
webussa yaz duwmesi
hakly bolmak webussa yaz duwmesi
сметь
webussa yaz duwmesi

hakly webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Ygtyýarly, hukukly. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Aýlyk-günlük tölenýän, hak tölenýän, muzdly. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104