halas etme | halas etme sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
halas etme  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  выручка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  освобождение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  избавление  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  спасание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  спасение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
halas etme webussa yaz duwmesi
выручка; освобождение; избавление; спасание; спасение
jezadan halas etme - освобождение от наказания
adamlary suwda halas etme - спасание людей на воде
gark bolýanlary halas etme - спасение утопающих
emlägi ýangyndan halas etme - спасение имущества от огня
webussa yaz duwmesi
halas etmek webussa yaz duwmesi
вызволить; вылечить; выручить; освободить; упасти; избавить; спасти; излечить
birini tussaglykdan halas etmek - вызволить кого-л. из заключения
birini jerime tölemeden halas etmek - освободить кого-л. от уплаты штрафа
birini halas etmek - спасти жизнь кому-л.
ölümden halas etmek - спасти от смерти
emlägi ýangyndan halas etmek - спасти имущество от огня
syrkawy halas etmek - спасти больного
gark bolýany halas etmek - спасти утопающего
ýaramaz endikden halas etmek - излечить от дурной привычки
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104