imperator | imperator sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
imperator  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  император  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  императорский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
imperator webussa yaz duwmesi
император; императорский
imperatoryň ukazy - императорский указ
webussa yaz duwmesi
imperator aýal webussa yaz duwmesi
императрица
webussa yaz duwmesi

imperator webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Käbir monarhlaryň tituly. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104