jübt | jübt sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
jübtün webussa yaz duwmesi
баклан; бакланий
webussa yaz duwmesi
Aşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Türkmençe-Iňlisçe:   jübtün   
Türkmençe-Rusça:   jübtün   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104