kesip bölmek | kesip bölmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
kesip bölmek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  перерезать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  отрезать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
kesip bölmek webussa yaz duwmesi
перерезать; отрезать
pürsi kesip bölmek - отрезать бревно
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104