kitaphana | kitaphana sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
kitaphana  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  библиотека  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  серия книг  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  библиотечный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
kitaphana webussa yaz duwmesi
библиотека; библиотечный
şäher kitaphanasy - городская библиотека
meniň kitaphanamda iki müň kitap bar - в моей библиотеке две тысячи книг
kitaphana işgäri - библиотечный работник
kitaphana katalogy - библиотечный каталог
webussa yaz duwmesi
kitaphana degişli bolan webussa yaz duwmesi
библиотечный
webussa yaz duwmesi

kitaphana webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Neşir edilýän kitaplar saklanýan we köpçülük üçin peýdalanmaga mümkinçilik berýän edara. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104