masgaralamak | masgaralamak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
masgaralamak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  оскорбить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  бесславить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  бесчестить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  глумиться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  грязнить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  загадить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  компрометировать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  кощунствовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  марать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  опорочить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  осквернить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  осмеять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [işlik]  разнести  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [işlik]  захаять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [işlik]  надругаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
16. [işlik]  срамить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
17. [işlik]  издеваться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
18. [işlik]  натешиться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
19. [işlik]  оболгать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
20. [işlik]  стыдить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
21. [işlik]  шельмовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
22. [işlik]  запачкать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
23. [işlik]  запятнать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
24. [işlik]  засрамить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
25. [işlik]  позорить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
26. [işlik]  посрамить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
27. [işlik]  порочить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
masgaralamak webussa yaz duwmesi
бесславить; бесчестить; глумиться; грязнить; загадить; компрометировать; кощунствовать; марать; опорочить; осквернить; осмеять; разнести; захаять; надругаться; срамить; издеваться; натешиться; оболгать; стыдить; шельмовать; запачкать; запятнать; засрамить; позорить; посрамить; порочить
birini iliň öňünde masgaralamak - позорить кого-л. перед людьми
biriniň päk adyny masgaralamak - посрамить чье-л. честное имя
webussa yaz duwmesi
masgaralamaklyk webussa yaz duwmesi
кощунство; надругательство
webussa yaz duwmesi

masgaralamak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Masgara, biabraý etmek, ile gülki etmek, abraýdan düşürmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104