matros | matros sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
matros  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  матрос  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  моряк  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  матросский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  первогодок  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  флотский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
matros webussa yaz duwmesi
матрос; матросский; первогодок; флотский
matroslyk gullugy - матросская служба
matros köýneginiň ýakasy - матросский воротник
matros kostýumy - матросский костюм
webussa yaz duwmesi
matros flanel köýnegi webussa yaz duwmesi
фланелевка
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104