mejbur etmek | mejbur etmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
mejbur etmek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  выдавить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  вынудить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  вырвать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  обязать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  обязывать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  сажать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  требовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  утащить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  навязать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  насиловать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  изнасиловать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  неволить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [işlik]  приневолить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [işlik]  принудить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [işlik]  пришпорить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
16. [işlik]  довести  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
17. [işlik]  засадить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
18. [işlik]  заставить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
19. [işlik]  понудить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
20. [işlik]  посадить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
mejbur etmek webussa yaz duwmesi
выдавить; вынудить; вырвать; обязать; обязывать; сажать; требовать; утащить; навязать; насиловать; изнасиловать; неволить; приневолить; принудить; пришпорить; довести; засадить; заставить; понудить; посадить
duşmany yza çekilmäge mejbur etmek - вынудить противника отступить
boýun almaga mejbur etmek, mejbur edip boýun aldyrmak - вырвать признание
duşmany söweşmäge mejbur etmek - навязать противнику бой
özüňi mejbur etmek - насиловать себя
birini sem bolmaga mejbur etmek - принудить кого-л. к молчанию
birini aglamaga mejbur etmek - довести кого-л. до слёз
birini işlemäge mejbur etmek, birini işletmek - заставить кого-л. работать
birini ylalaşyga mejbur etmek - понудить кого-л. к согласию
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104