mekirlik | mekirlik sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
mekirlik  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  хитрость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  ехидство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  маневр  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  манипуляция  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  маскарад  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  увертка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  увёртливость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  уловка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [at]  ухищрение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [at]  хитринка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [at]  хитроумие  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [at]  художество  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [at]  иезуитство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [at]  изворотливость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [at]  изощрение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
16. [at]  каверза  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
17. [at]  казуистика  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
18. [at]  коварность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
19. [at]  коварство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
20. [at]  ловкость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
21. [at]  лукавинка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
22. [at]  лукавство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
23. [at]  шашни  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
24. [at]  шельмовство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
25. [at]  закавычка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
26. [at]  закорючка  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
27. [at]  плутни  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
28. [at]  плутоватость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
29. [sypat]  плутовской  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
30. [sypat]  плутовство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
31. [sypat]  подвох  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
mekirlik webussa yaz duwmesi
ехидство; манёвр; манипуляция; маскарад; увёртка; увёртливость; уловка; ухищрение; хитринка; хитрость; хитроумие; художество; иезуитство; изворотливость; изощрение; каверза; казуистика; коварность; коварство; ловкость; лукавинка; лукавство; шашни; шельмовство; закавычка; закорючка; плутни; плутоватость; плутовской; плутовство; подвох
mekirlige ýüz urmak - прибегнуть к уловке
mekirlik bilen garaýyş - взгляд с хитринкой
akylyň mekirligi - хитрость ума
bu adamyň mekirligi hemmelere mälim - хитрость этого человека всем известна
gurlan harby mekirlik - военная хитрость
webussa yaz duwmesi
mekirlik bilen webussa yaz duwmesi
хитро; хитроумно; коварно; ловко; лукаво
mekirlik bilen ýylgyrmak - хитро улыбнуться
webussa yaz duwmesi

mekirlik webussa yaz duwmesi
1. [söz]  seret hilegärlik webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104