nazara almak | nazara almak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
nazara almak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  принимать во внимание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  учитывать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  уважить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  учесть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  рассчитать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  приложиться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  посчитаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  предусмотреть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
nazara almak webussa yaz duwmesi
уважить; учесть; учитывать; рассчитать; приложиться; посчитаться; предусмотреть
resenzentleriň belliklerini nazara almak - учесть замечания рецензентов
bir zady hasaba almazlyk, nazara almazlyk - не рассчитать чего-л.
hemme mümkinçilikleri nazara almak - предусмотреть все возможности
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104