reňklemek | reňklemek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
reňklemek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  окрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  окрашивать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  выкрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  красить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  мазать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  малярничать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  прокрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  раскрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  накрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  намазать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  закрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  замалевать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [işlik]  подвести  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [işlik]  покрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [işlik]  покрыть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
reňklemek webussa yaz duwmesi
выкрасить; красить; мазать; малярничать; окрасить; прокрасить; раскрасить; накрасить; намазать; закрасить; замалевать; подвести; покрасить; покрыть
üçegi reňklemek - красить крышу
saçyňy reňklemek - красить волосы
kirpigiňi reňklemek - накрасить ресницы
dodagyňy reňklemek - намазать губы
mebeliň ýüzündäki sypjyryklary reňklemek - закрасить царапины на мебели
penjiräniň çarçuwalaryny reňklemek - покрасить оконные рамы
webussa yaz duwmesi

reňklemek webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Reňk çalmak, reňk bilen ýüzüni örtmek, boýamak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104