registrirlemek | registrirlemek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
registrirlemek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  регистрировать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  зарегистрировать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
registrirlemek webussa yaz duwmesi
регистрировать; зарегистрировать
gelýän korrespondensiýany registrirlemek - регистрировать поступающую корреспонденцию
grajdan ýagdaýlarynyň aktlaryny registrirlemek - регистрировать акты гражданского состояния
nikany registrirlemek - регистрировать брак
howanyň temperaturasyny registrirlemek - регистрировать температуру воздуха
ýerasty sarsgynlaryny registrirlemek - регистрировать подземные толчки
denutatlyga kandidaty registrirlemek - зарегистрировать кандидата в депутаты
webussa yaz duwmesi

registrirlemek webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Hasaba alyp bellemek, registrasiýadan geçirmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104