saralan | saralan sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
saralan  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  несвежий  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  поблеклый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  пожелтелый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  порыжелый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
saralan webussa yaz duwmesi
несвежий; поблёклый; пожелтелый; порыжелый
saralan ýapraklar - пожелтелые листья
saralan ýaka - порыжелый воротник
webussa yaz duwmesi
saralan zat webussa yaz duwmesi
навивка; навой
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104