sorma | sorma sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
sorma  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  улавливание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  затягивание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  сосание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  сосательный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  всасывание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  всасывательный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [sypat]  присасывание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [sypat]  присос  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [sypat]  отсасывание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [sypat]  засасывание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [sypat]  засос  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [sypat]  поглощение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [sypat]  потягивание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
sorma webussa yaz duwmesi
улавливание; затягивание; сосание; сосательный; всасывание; всасывательный; присасывание; присос; отсасывание; засасывание; засос; поглощение; потягивание
tozany sorma - улавливание пыли
sorma heretleri - сосательные движения
suwuklygy sorma - всасывание жидкости
sorma prosesi - всасывательный процесс
webussa yaz duwmesi
sormak webussa yaz duwmesi
тянуть; затянуть; затянуться; сосать; вобрать; всосать; обсосать; присосать; присосаться; сусолить; отсосать; засосать; поглотить; потягивать
çilim sormak - затянуться сигаретой
süýt sormak - сосать молоко
kemput sormak - сосать конфету
barmagyňy sormak - сосать палец
emzigi sormak - сосать соску
kempudy sormak - обсосать конфету
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104