synlama | synlama sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
synlama  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  наблюдение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  смотр  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  созерцание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
synlama webussa yaz duwmesi
наблюдение; смотр; созерцание
tebigaty synlama - созерцание природы
webussa yaz duwmesi
synlamak webussa yaz duwmesi
наблюдать; рассмотреть; созерцать
günüň dogşuňy synlamak - наблюдать восход солнца
nagşy oňat synlamak - хорошо рассмотреть узор
tebigaty synlamak - созерцать природу
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104