terbiýeläp ýetişdirmek | terbiýeläp ýetişdirmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
terbiýeläp ýetişdirmek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  взлелеять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  взрастить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  вырастить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  воспитать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  вскормить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  вспоить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
terbiýeläp ýetişdirmek webussa yaz duwmesi
взлелеять; взрастить; вырастить; воспитать; вскормить; вспоить
kadrlary terbiýeläp ýetişdirmek - вырастить кадры
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104