uçganaklamak | uçganaklamak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
uçganaklamak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  рябить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  сиять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  заискриться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  замельтешить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
uçganaklamak webussa yaz duwmesi
рябить; сиять; заискриться; замельтешить
webussa yaz duwmesi

uçganaklamak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Uçganaklar gaýmalaşmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Göçme manyda Silkinjiräp bökjeklemek, galpyldyly hereketde bolmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104