ub | ub sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
übtük webussa yaz duwmesi
хлопья; пушинка; начёс
pagta übtükleri - хлопья ваты
webussa yaz duwmesi
übtük görnüşli webussa yaz duwmesi
хлопьевидный
webussa yaz duwmesiAşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Iňlisçe-Türkmençe:   uberous   uberty   ubiquarian   ubiquitariness   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104