ykjamlyk | ykjamlyk sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ykjamlyk  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  аккуратность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  компактность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  мобильность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  проворство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  собранность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  поворотливость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  подобранность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  подтянутость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [at]  портативность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ykjamlyk webussa yaz duwmesi
аккуратность; компактность; мобильность; проворство; собранность; поворотливость; подобранность; подтянутость; портативность
bu iş ykjamlygy talap edýär - эта работа требует собранности
gäminiň ykjamlygy - поворотливость судна
ol ykjamlygy bilen tapawutlanýar - он отличается подтянутостью
webussa yaz duwmesi
ykjamlyk bilen webussa yaz duwmesi
проворно
webussa yaz duwmesi

ykjamlyk webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Çemelilik, oňaýlyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Taýýarlyk, häzirlik, tijelenlik. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104