yrylmak | yrylmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
yrylmak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  склониться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  оттаять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  поддаться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
yrylmak webussa yaz duwmesi
склониться; оттаять; поддаться
webussa yaz duwmesi

yrylmak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Bir zada ynandyrylyp razy edilmek, boýun edilmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Kemelmek, synmak, gowşamak, azalmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104