zaryn | zaryn sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
zaryn  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  грустный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  печальный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  жалобный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  жалостливый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  жалостный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  рыдающий  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [sypat]  слезливый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [sypat]  слезный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [sypat]  плаксивый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [sypat]  плачевный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [hal]  жалобно  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [hal]  слёзно  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
zaryn webussa yaz duwmesi
жалобно; жалобный; жалостливый; жалостный; рыдающий; слезливый; слёзно; слёзный; плаксивый; плачевный
zaryn iňňildemek - жалобно стонать
zaryn agy - жалобный плач
zaryň iňňildi - жалостный стон
zaryn äheňde aýtmak - говорить слезливым тоном
zarynlyk bilen haýyş etmek - слёзно просить
zaryn ses - плаксивый голос
webussa yaz duwmesi
zarynlamak webussa yaz duwmesi
застонать
webussa yaz duwmesi

zaryn webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Rehim indiriji, nalyşly, ýüregiňi gyýyp barýan. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Naýynjar eşidilýän, gaýgyly. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104