zorlamak | zorlamak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
zorlamak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  заставлять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  понуждать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  заставить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  насиловать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  растлить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  изнасиловать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
zorlamak webussa yaz duwmesi
насиловать; растлить; изнасиловать
webussa yaz duwmesi

zorlamak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Bir zady güýç bilen etdirmek, zorluk etmek, mejbur etmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Zorluk bilen namysyna degmek (aýal-gyzlar hakda). webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104