zyňmak | zyňmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
zyňmak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  бросать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  бросить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  швырнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [söz]  швырять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [söz]  избавиться от  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  взметнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  забросить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  метать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  метнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  перебросать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  перекидать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  переметнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [işlik]  прокидать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [işlik]  сбросить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [işlik]  своротить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
16. [işlik]  скинуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
17. [işlik]  зашвырять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
18. [işlik]  пустить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
19. [işlik]  развеять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
20. [işlik]  развеяться  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
21. [işlik]  выбросить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
22. [işlik]  кидать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
23. [işlik]  отшвырнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
24. [işlik]  запустить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
25. [işlik]  послать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
zynmak webussa yaz duwmesi
извергнуть
webussa yaz duwmesi
zyňmak webussa yaz duwmesi
бросать; взметнуть; забросить; метать; метнуть; перебросать; перекидать; переметнуть; прокидать; сбросить; своротить; скинуть; зашвырять; пустить; развеять; развеяться; выбросить; кидать; отшвырнуть; швырять; запустить; послать
granat zyňmak - бросать гранату
penjirä gar zyňmak - бросать снегом в окно
naýza zyňmak - метать копьё
dagdan daş zyňmak - сбросить камень с горы
ýorgany üstüňden zyňmak - сбросить с себя одеяло
penjirä daş zyňmak - пустить камнем в окно
bir zady penjireden zyňmak (oklamak) - выбросить что-л. в окно
gerekmejek zatlary zyňmak - выбросить ненужные вещи
geçip barýanlara gar zyňmak - кидать снежками в прохожих
öz zatlaryňy çem gelen ýere zyňmak - кидать свои вещи где попало
birine daş zyňmak - швырять (камни) камнями в кого-л.
yzyndan daş zyňmak - послать камень вдогонку
webussa yaz duwmesi

zyňmak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Zady uzaga düşürmek üçin batly taşlamak, dazyrdadyp goýbermek, oklamak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Harap bolmak, zaýalanmak ýa-da derde ýaramazlyk zerarly atyp goýbermek, aýryp taşlanmak, aýyrmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Ýüz döndermek, unutmak, bes etmek, goýmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
4. [söz]  Batly towusmak, ýokary bökmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
5. [söz]  Ahyryna çenli ýetirmän goýmak, ahyryna çenli dowam etdirmän galdyrmak, eýgermän goýmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104