zyňyp goýbermek | zyňyp goýbermek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
zyňyp goýbermek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  бабахнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  взметнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  вышвырнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  метнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  отбросить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  откинуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  прибросить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  отшвырнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  шваркнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  швырнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  перешвырнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
zyňyp goýbermek webussa yaz duwmesi
бабахнуть; взметнуть; вышвырнуть; метнуть; отбросить; откинуть; прибросить; отшвырнуть; шваркнуть; швырнуть; перешвырнуть
bir zady penjireden zyňyp goýbermek - вышвырнуть что-либо в окно
granaty zyňyp goýbermek - метнуть гранату
ýoluň üstüňdäki daşy zyňyp goýbermek - отшвырнуть камень с дороги
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104