1. San okaýjy - Number reader - Числа прописью - Sayı okuyucu

  2. Ajap Sözlük Terjimeçi - Translator - tejribe wersiýasy

  3. Amatlyş - sahypada duran ýerinde sözi Ajap Sözlükde gözlemek

  4. Kätip 2.0 - dürs ýazuwda ynamly ýoldaş

  5. Kätip Onlaýn - dürs ýazuwyň onlaýn hyzmaty

  6. Harp öwrüji - harplary ondan-oňa öwürýär (Транслитератор, Transliterator)