Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Peýdaly programmalar we saýtlar
 Aşakda türkmen diline degişli dürli programmalara we saýtlara baglanyşyklar görkezilýär. Olar Ajap Sözlük saýtynyň daşynda ýerleşýär we olaryň elýeterliligi we mazmuny boýunça jogapkärçilik çekilmeýär.

Programmalar

  • English Turkmen Dictionary Fr (Android) - iňlisçe-türkmençe sözlük. "This is English Turkmen Dictionary (Iňlisçe Türkmençe sözlük), containing 18000 translation articles."
  • Harplyk (Android) - Çagalara harp öwredýän programma. It is an interactive program for children which teachs Turkmen alphabet. They can learn how to pronounce letters with pictures, they can also learn how to write letters.
  • Turkmen Dictionary (Android) - türkmen diliniň düşündirişli sözlügi.
  • NepesPro Sozluk (Android)

Gollanmalar


Saýtlar

Satlyk we ýarym-satlyk programmalar

  • http://www.rosettastone.com/ - Dil öwredýän örän ýokary hilli programma. Bahasy gymmat, töweregiňizdäki kompýuterçilerden soraşdyryň. Maslahat berýäris.
  • http://www.vocaboly.com/ - Söz baýlygyňy güýçlendirýän, klawiaturada çalt ýazmagy öwredýän, sözleriň aýdylşyny hem umumanrak öwredýän programma. Maslahat berýäris.
Bölüm:Umumy
Telpek: 4.00/10 ses

Ýüklenýär...