Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Türkmen elipbiýi-Alphabet-Алфавит
Eýho! tarapyndan taýýarlanan sahypadan alyndy!

Türkmen elipbiýinde 30 sany harp bar.

A a, B b, Ç ç, D d, E e, Ä ä, F f, G g, H h, I i, J j, Ž ž, K k, L l, M m, Nn, Ň ň, O o, Ö ö, P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, Ü ü, W w, Y y, Ý ý, Z z


Tertibi Harpyň ady Türkmen elipbiýinde okalyşy Mysal Halkara fonetik elipbiýi - International Phonetic Alphabet
1 A a a - at

ɑː - father, bra; па́лка
2 B b be - baýdak b - buy, cabбок, небо
3 Ç ç çe - çäýnek  tʃ - China, catchс‡ай; пес‡енсŒ; с‚ес‡сŒ
4 D d de - düýe (düýö) d - dye, cad, do; дом, деда
5 E e e - elek É› - dress, bed, fell, me; пенсŒ, жесс‚, сÌс‚о
6 Ä ä ä -äýnek æ - trap, pad, shall, ban; псс‚сŒ (прибл.)
7 F f fe - fabrik f - phi, caff, fan; с„ас‚а, вс‹сс‚авка
8 G g ge - gerb É¡ - guy, bagгербарий; ноги
9 H h he - horaz (horoz) h - high, ahead, if you use [x] it may express emphasis
с…одис‚сŒ; сƒс…о; Бог
10 I i i -iňňe ɪ - kit, lid, fill, bin ; си́него
11 J j je - jorap dÊ’ - giant, badge, jam; Джим Керри
12 Ž ž že -žiraf Ê’ - pleasure, vision, beige ; жесс‚; с‚сжёлс‹й
13 K k ka - kirpi k - sky, crack ; косс‚сŒ, книга, рсƒка, бок
14 L l el - limon l - lie, sly, galлсƒна; сс‚сƒла ; сс‚вол
15 M m em - maýmyn m - my, smile, camмс‹ло; дсƒмас‚сŒ; с‚ам
16 Nn en - nar n - nigh, snide, canнос; он
17 Ň ň eň - töňňe (töňňö) Å‹ - sang, sink, singer ; 
18 O o o - otly (otlyý) É” - thought, Maud, dawn, fall, straw ; о́блако
19 Ö ö ö - öküz Éœ - nurse, word, girl, fern, furry ; 
20 P p pe - pişik p - pie, spy, cap; пс‹лсŒ; с‚ропа; скрип
21 R r er - ruçka (ruçko) r - rye, try, very (trilled like in Spanish or Russian) ; 
рс‹ба; сˆирокий; орла; жир
22 S s es - sagat 1. θ - thigh, math (softer)
2. s - sigh, mass; собака; писас‚сŒ; нос
23 Ş ş şe - şar e-ss.gif (1092 bytes) ʃ - shy, cash, emotion ; сˆирокий; насˆ; с…оросˆий
24 T t te - top t - tie, sty, cat, atom ; с‚ос‚; с‡ис‚асŽ
25 U u u - uçar (uçor) u - goose, food, fool, soon, do ; псƒÌлс
26 Ü ü ü - üzüm y - Frau Müller
27 W w we - wagt 1. w - wye, swine - Оскар Уайлд
2. v - virus; васˆ; давас‚сŒ; его
28 Y y y - yz (yýz) 1. ɯ ;
2. ɨ - с‚с‹; сˆи́сˆка
29 Ý ý ýe - ýolbars (ýolbors) j - yes, yacht ; с‡ай;
30 Z z ze - zemzen 1. ð - thy, breathe, father (softer than in English)
2. z - zoo, has; зебра, закон
Telpek: 0.00/0 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli