Türkmen harp öwrüji

Çeşme

NetijeEdýän işleri

Latyndan kirile - latyndan kirile öwürýär
Kirilden latyna - kirilden latyna öwürýär
Latyny arassala - mümkin boldugyça latyn elipbiýinde ýazylan türkmen tekstiniň harplaryny häzirki ülňä gabat getirýär. Mysal üçin Ñ=>Ň bolýar.