OÝUN TERTIBI

Manysyny bilmeşek
Sözüni bilmeşek
Ýazylşyny öwrenmeşek


OÝUN TIZLIGI


OÝUN ÝAGDAÝY

Sanawyň ady:
Jemi söz sany: 0
Gazanylan sözler: 0
Näçeräk tamamlandy: 0
Näçe jan galdy: 0


   


OÝNUŇ DÜZGÜNLERI

  1. Türgenleşmek isleýän sanawyňyzy sagdaky bölümden saýlaň.
  2. Başla düwmesine basyň.
  3. Aşak uçup gelýän sözleri meýdança ýazyň.
  4. Çykan jogaplardan haýsy jogap dogry bolsa, A, S, D, F düwmesinden birini basyň.
  5. Gutarýança dowam ediň.
  6. Haýsy tertipde jogap berşiňiz tapawut edenok.
  7. Saýlan sanawyňyzdaky sözleri görmek üçin Görkez-e basyň.
  8. Goşmaça maglumat

0%
SANAWLAR