bir | bir sözüniň manysy AjapSozluk.com

Ugruny üýtget

Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi

bir
1. [söz]  Bir sifriniň ady we onuň mukdary, ýeke.  [Umumy]
2. [söz]  Nämälimligi, näbelliligi aňladýan kömekçi.  [Umumy]
3. [söz]  Ýeke, ýalňyz.  [Umumy]
4. [söz]  seret birlik  [Umumy]

© Ajapsozluk.com 2008-2022.